Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.:

„Postępowanie diagnostyczno-orzecznicze w przypadku astmy oskrzelowej jako choroby zawodowej”

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki