Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.:

„Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc w badaniach profilaktycznych”,

które odbędzie się 25.09.2018r o godz. 13:00

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki