Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.:

„Narażenie na zawodowe czynniki występujące w środowisku pracy wśród personelu pielęgniarskiego: ryzyko zawodowe; czynniki biologiczne grupy 3 i 4: fizyczne, chemiczne, psychiczne; wypalenie zawodowe”, które odbędzie się 24 października 2019 r. godz. 13.00.

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki