Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.:

„Szczepienia dorosłych – przeciwko jakim chorobom szczepić?”,które odbędzie się 24 września 2019 r. godz. 13.00.

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki