Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.:

„Ocena stanu obwodowego układu naczyniowego kończyn górnych (palestezjometria, termometria skórna, próby oziębieniowe) pracowników narażonych na miejscowe drgania mechaniczne,” które odbędzie się 28 stycznia 2020 r. godz. 12.15.

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki