Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.:

„Praca zawodowa a występowanie psychodermatoz”,

które odbędzie się 15.05.2019 r. o godz. 13:00

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki