Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.:

„Choroby nowotworowe dróg oddechowych o podłożu zawodowym – epidemiologia, profilaktyka”,

które odbędzie się 16.04.2019 r. o godz. 13:00

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki