Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.:

„Możliwość zatrudnienia osób z pylicą płuc”

Wykładowca: dr hab. n. med. Renata Złotkowska

Więcej informacji w zakładce Pielęgniarki / Szkolenia i konferencje dla pielęgniarek