Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.:
„Asertywność w pracy – relacje z pacjentami i współpracownikami, wyznaczenie granic, skuteczna odmowa.”
Wykładowca: mgr Karolina Duniec
Szkolenie odbędzie się 16.02.2021 r. (wtorek) o godz.13:00 w systemie on-line.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu on-line jest wypełnienie zgody marketingowej (pobierz) i odesłanie jej w formie skanu na adres e-mailowy: szkolenia@momp.malopolska.pl. Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych oraz przesyłania zaproszeń na szkolenia i programy promocji zdrowia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Linki umożliwiające uczestnictwo w szkoleniu online, będą rozsyłane do Państwa na podstawie zamieszczonych w zgodzie marketingowej adresów e-mailowych.