Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie zaprasza lekarzy i pielęgniarki realizujących zadania służby medycyny pracy na szkolenie pt. ”Choroby nowotworowe w kontekście etiologii zawodowej i narażenia zawodowego” oraz „Udostępnianie dokumentacji medycznej, tajemnica lekarska – zmiany w przepisach prawnych”

Szczegóły w zakładkach „Szkolenia i konferencje dla lekarzy” oraz „Szkolenia i konferencje dla pielęgniarek”

Zapraszamy.