I pomyśl, jakie to dziwne,
że Bóg miał lata dziecinne,
matkę, osiołka, Betlejem.

/ Jan Twardowski /

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy Państwu, chwil wypełnionych radością, miłością i pokojem.
Wielu budujących myśli, energii potrzebnej
do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów
oraz wspaniałego Nowego Roku,
obfitującego w zdrowie i pasmo sukcesów!

Niech przeżywana na nowo Tajemnica Narodzenia Chrystusa
będzie źródłem światła i radości oraz mocy
i pokoju wraz z nadzieją na Nowy Rok.

            – Życzy Dyrekcja oraz Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie