Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza psychologów na ZAJĘCIA WARSZTATOWE, dotyczące badań psychologicznych kierowcy zatrzymanego za jazdę pod wpływem alkoholu – studium przypadku, które odbędą się 22.09.2021 w godzinach 9:30-14:00

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Psycholodzy/szkolenia i konferencje