Informacja

Uaktualnione wytyczne opracowane przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, które pierwotnie były opublikowane w 2009 roku przez IMP w Łodzi w monografii pt.: „Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych” pod redakcją M. Rybackiego, E. Wągrowskiej-Koski oraz J. Walusiak-Skorupy w rozdziale „Prace wymagające odpowiedniej sprawności organizmu”.