Skip to content

Dla Pacjentów

Badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, asesora

Badania lekarskie kandydata obejmują:

  • ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i stanu psychicznego
  • badania specjalistyczne, konsultacje lekarzy specjalistów, a także badania pomocnicze, jeżeli lekarz uprawniony uzna je za niezbędne.
Badania psychologiczne kandydata obejmują określenie i opis cech osobowości w zakresie:
  • umiejętności poznawczych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji
  • podejmowania decyzji
  • odporności na stres.

Lekarz oraz psycholog uprawniony wydaje zaświadczenie o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków na podstawie wyników badań.

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie psychologiczne mogą być wykorzystane przez kandydata w toku innych postępowań w terminie 12 miesięcy od daty ich wydania.

Badania wykonuje się na koszt kandydata.

Informacja dla pacjenta

  1. Wymagane dokumenty:
  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
  1. Inne wymagania
  • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania

 

Podstawa prawna

Dostępność