Skip to content

Dla Pacjentów

Badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, asesora

Badania lekarskie kandydata obejmują:

 • ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i stanu psychicznego
 • badania specjalistyczne, konsultacje lekarzy specjalistów, a także badania pomocnicze, jeżeli lekarz uprawniony uzna je za niezbędne.
Badania psychologiczne kandydata obejmują określenie i opis cech osobowości w zakresie:
 • umiejętności poznawczych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji
 • podejmowania decyzji
 • odporności na stres.

Lekarz oraz psycholog uprawniony wydaje zaświadczenie o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków na podstawie wyników badań.

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie psychologiczne mogą być wykorzystane przez kandydata w toku innych postępowań w terminie 12 miesięcy od daty ich wydania.

Badania wykonuje się na koszt kandydata.

Informacja dla pacjenta

 1. Wymagane dokumenty:
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 1. Inne wymagania
 • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1767 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 795 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. 2014 poz. 1293 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 106h ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 23) na stanowisko asesora sądowego może być mianowany ten, kto spełnia warunki określone w art. 61, par. 1, pkt. 1-4 (pkt. 4 – jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków sędziego).

Dostępność