Skip to content

Dla Pracodawców

Programy promocji zdrowia

„Praca w czasach pandemii” – Zapobieganie negatywnym następstwom natury psychicznej i społecznej w sytuacji zagrożenia chorobą.

Etap I Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym nt. metod obniżania napięcia emocjonalnego, strategii redukcji stresu w obliczu zmian dotychczasowych zwyczajów, schematów i stylów życia. Zostaną przedstawione elementy zarządzania czasem w sytuacji pracy zdalnej oraz wiadomości z obszaru redukcji lęku i objawów paniki.

Zajęcia prowadzi magister psychologii (ok. 1 godz.). Maksymalna liczba uczestników w grupie 15 osób.

Etap II Jednorazowa porada psychologiczna, jednorazowy pobyt w pokoju solnym w MOMP.

 

„Covidowy zawrót głowy” – Zapobieganie negatywnym następstwom natury psychicznej i somatycznej przebytej choroby.

Etap I Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym nt. następstw Covid -19 połączony z psychoedukacją w obszarze funkcjonowania uwagi i pamięci, a zwłaszcza jej deficytów. Wykład zawiera elementy prewencji negatywnych skutków przebytej choroby w postaci przedłużających się lęków i napięć (OCD, PTSD). Omówienie wybranych metod powrotu do dawnego (przed chorobą) sposobu funkcjonowania w środowisku rodzinnym i zawodowym.

Zajęcia prowadzi magister psychologii (ok. 1.5 godz.). Maksymalna liczba uczestników w grupie 15 osób.

Etap II. Dla osób, które przechorowały Covid-19: przeprowadzenie diagnozy psychologicznej, jednorazowe ćwiczenia ogólnousprawniające w Poradni Rehabilitacyjnej MOMP oraz jednorazowy pobyt w pokoju solnym w MOMP.

 

„Zachowaj balans” – Zapobieganie problemom zdrowotnym u pracowników województwa małopolskiego poprzez modyfikację zachowań i sposobu myślenia.

Edukacyjny program promocji zdrowia składający się z czterech modułów (zdrowy styl życia, zdrowe środowisko pracy, zdrowie psychiczne, zdrowia miednica) prowadzonych w formie wykładów edukacyjnych oraz zajęć praktycznych (ćwiczenia ogólnousprawniające, diagnoza do terapii manualnej, pobyt w pokoju solnym, joga, ćwiczenia dna miednicy). Celem programu jest uświadomienie pracownikom jak ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy różnymi aspektami życia, odnalezienie optymalnego samopoczucia oraz minimalizowanie ryzyka zachorowania na choroby określane mianem społecznych.

Program realizowany jest w cztery kolejne środy (ok. 3 godzin) w grupie 10 osobowej.

 

„Wykorzystaj swój czas” – zapobieganie niekorzystnym czynnikom psychospołecznym wynikającym z organizacji pracy.

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym nt. pracy pod presją czasu i nierównomiernego obciążenia pracą, omówienie zasad zarządzania czasem, nauka skutecznego ustalania celów i działań oraz korzystnych nawyków w organizacji pracy.

Zajęcia prowadzi magister psychologii (ok. 1 godz.).

 

„Złap oddech” – zapobieganie przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POCHP) u pracowników woj. małopolskiego.

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym nt. czynników ryzyka, zapobiegania oraz leczenia POChP.

Dla zainteresowanych badanie spirometryczne w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy.

Wykład prowadzi pracownik Działu Szkoleń i Promocji Zdrowia (ok 1. godz.).

 

„Wypalenie zawodowe”

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład na temat przyczyn, przebiegu procesu i skutków wypalenia zawodowego oraz omówienie metod przeciwdziałania wyżej wymienionemu problemowi.

Zajęcia prowadzi magister psychologii (ok. 1godz. 15min.).

 

„Zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym pracy przy komputerze”

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym i instruktażem ćwiczeń wzmacniających i relaksacyjnych prowadzą pracownicy Działu Szkoleń i Promocji Zdrowia MOMP (ok. 1 godz.).

 

„Stres w miejscu pracy”

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład na temat negatywnych skutków działania stresu oraz przedstawienie technik relaksacyjnych.

Zajęcia prowadzi magister psychologii (ok. 1.5 godz.).

Maksymalna liczba uczestników w grupie 20 osób.

 

„Zdrowe serce”

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym nt. czynników ryzyka chorób układu krążenia i instruktaż prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

Wykład prowadzi lekarz, specjalista medycyny pracy (ok 1. godz.).

 

„Głos Twoim narzędziem pracy – zadbaj o niego”

I etap  – realizowany w szkole/ w zakładzie pracy – wykład (ok.1 godz.).

Zapoznanie pracowników z czynnikami wpływającymi na stan narządu głosu oraz z zasadami higieny pracy głosem.

II etap – indywidualnie w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy:

nauka prawidłowej techniki emisji głosu (indywidualne zajęcia z logopedą),

konsultacja laryngologiczno – foniatryczna oraz rehabilitacja narządu głosu  (zabiegi inhalacyjne).

 

„Komunikacja interpersonalna”

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład na temat metod skutecznej komunikacji w pracy zarówno w kontaktach ze współpracownikami jak i klientami.

Zajęcia prowadzi magister psychologii (ok. 1 godz.).

 

„Obturacyjny bezdech senny pod kontrolą” – zapobieganie wypadkom w pracy i wypadkom komunikacyjnym u osób z bezdechem sennym.

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym nt. czynników ryzyka , leczenia i zapobiegania obturacyjnemu bezdechowi sennemu.

Etap I -wykład prowadzą pracownicy Działu Szkoleń i Promocji Zdrowia MOMP (ok 1. godz.).

Etap II – Badanie poligraficzne/polisomnograficzne u osób z bezdechem sennym.

 

„Zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym pracy monotypowej”.

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym i instruktażem ćwiczeń wzmacniających i relaksacyjnych prowadzą pracownicy Działu Szkoleń i Promocji Zdrowia MOMP (ok. 1 godz.).

 

„Zapobieganie uszkodzeniom narządu słuchu u młodzieży szkolnej” – w kontekście wyboru przyszłego zawodu.

Edukacyjny program promocji zdrowia dla młodzieży – wykład z pokazem multimedialnym nt. szkodliwego działania hałasu na organizm człowieka.
Przeprowadzenie badań słuchu metodą otoemisji u uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na badanie.
Wykład prowadzi pracownik Działu Szkoleń i Promocji Zdrowia (ok 1. godz.).

Opinie Pracodawców

 • „Prelekcja została przedstawiona w sposób profesjonalny przez Państwa Pracownika. Prelekcja obejmowała teorię, prezentację multimedialną i szereg przykładów z obszaru codziennego życia co utwierdziło uczestników o słuszności prezentowanego tematu. Zaprezentowany materiał na długo pozostanie w pamięci uczestników, podnosząc świadomość zapobiegania zagrożeniom miejscowym.
  Prezentacja zrealizowana została zgodnie z przedstawionym programem i z pełnym zaangażowaniem prelegenta. Profesjonalizm i rzetelna współpraca z MOMP zarówno na etapie organizacji jak i sam sposób przeprowadzenia prelekcji pozwala ocenić Ośrodek jako solidnego i rzetelnego Partnera.
  Jednocześnie wyrażamy zainteresowanie udziałem w Państwa nowych projektach”.
 • „Panie prowadzące szkolenia wykazały się profesjonalnym podejściem do powierzonych zadań.
  Posiadają doskonałą zdolność nawiązywania relacji podczas szkoleń z uczestnikami prelekcji co sprzyja tworzeniu specyficznej, mobilizującej atmosfery do przyswajania przekazywanych informacji.
  Posiadają dużą łatwość odczytywania uczestników szkolenia i bardzo elastycznie podchodzą do ich oczekiwań”.
 • „Składam na ręce Pani Dyrektor serdeczne podziękowania za umożliwienie uczestnictwa w wykładzie. Tematyka przedstawiona w sposób profesjonalny i zarazem bardzo przystępny”
 • „…Wyrażam podziękowanie za sprawne i profesjonalne przedstawienie szkoleń w ramach promocji zdrowia”
 • „Serdecznie dziękuję za wygłoszenie interesujących wykładów i zaprezentowanie programów promocji zdrowia. Z satysfakcją uczestniczyliśmy w przygotowanych przez Ośrodek programach…”
 • „Chciałabym tą drogą, za Państwa pośrednictwem, wyrazić moje serdeczne podziękowania logopedzie pracującej w Państwa Ośrodku.
  Jestem przekonana, że bez indywidualnej terapii, jaką umożliwił mi Państwa Ośrodek oraz wielu spotkań
  z panią logopedą, ten sukces nie byłby możliwy. Tylko wnikliwa analiza moich błędów fonacyjnych, uzmysłowienie mi ich oraz instruktaż i wytrwała pomoc przy kształtowaniu nowych, prawidłowych nawyków spowodowały, że mogę dziś mówić donośnym głosem nie czując przy tym zmęczenia”.
 • „Pragniemy złożyć Państwu serdeczne podziękowania za przeprowadzenie przez Państwa pracowników prelekcji przeznaczonych dla młodzieży i poświęconych promocji zdrowia. Zajęcia odbyły się w ramach corocznej imprezy na temat profilaktyki zdrowotnej. Nasza szkoła od lat uczestniczy w ogólnopolskim projekcie Szkół promujących Zdrowie i możliwość korzystania z waszej oferty stanowi ważny element działań wychowawczych i dydaktycznych, którymi obejmujemy młodzież”

Kontakt: Dział Szkoleń i Promocji Zdrowia  tel. 12 424 20 37

Dostępność