Dla Pracodawców

Programy promocji zdrowia

„Wykorzystaj swój czas” – zapobieganie niekorzystnym czynnikom psychospołecznym wynikającym z organizacji pracy.

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym nt. pracy pod presją czasu i nierównomiernego obciążenia pracą, omówienie zasad zarządzania czasem, nauka skutecznego ustalania celów i działań oraz korzystnych nawyków w organizacji pracy.

Zajęcia prowadzi magister psychologii (ok. 1 godz.).

„Złap oddech” – zapobieganie przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POCHP) u pracowników woj. małopolskiego.

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym nt. czynników ryzyka, zapobiegania oraz leczenia POChP.

Dla zainteresowanych badanie spirometryczne w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy.

Wykład prowadzi pracownik Działu Szkoleń i Promocji Zdrowia (ok 1. godz.).

„Wypalenie zawodowe”

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład na temat przyczyn, przebiegu procesu i skutków wypalenia zawodowego oraz omówienie metod przeciwdziałania wyżej wymienionemu problemowi.

Zajęcia prowadzi magister psychologii (ok. 1godz. 15min.).

„Zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym pracy przy komputerze”

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym i instruktażem ćwiczeń wzmacniających i relaksacyjnych prowadzą pracownicy Działu Szkoleń i Promocji Zdrowia MOMP (ok. 1 godz.).

 „Stres w miejscu pracy”

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład na temat negatywnych skutków działania stresu oraz przedstawienie technik relaksacyjnych.

Zajęcia prowadzi magister psychologii (ok. 1.5 godz.).

Maksymalna liczba uczestników w grupie 20 osób.

 „Zdrowe serce”

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym nt. czynników ryzyka chorób układu krążenia i instruktaż prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

Wykład prowadzi lekarz, specjalista medycyny pracy (ok 1. godz.).

  „Głos Twoim narzędziem pracy – zadbaj o niego”

I etap  – realizowany w szkole/ w zakładzie pracy – wykład (ok.1 godz.).

Zapoznanie pracowników z czynnikami wpływającymi na stan narządu głosu oraz z zasadami higieny pracy głosem.

II etap – indywidualnie w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy:

nauka prawidłowej techniki emisji głosu (indywidualne zajęcia z logopedą),

konsultacja laryngologiczno – foniatryczna oraz rehabilitacja narządu głosu  (zabiegi inhalacyjne).

  „Komunikacja interpersonalna”

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład na temat metod skutecznej komunikacji w pracy zarówno w kontaktach ze współpracownikami jak i klientami.

Zajęcia prowadzi magister psychologii (ok. 1 godz.).

„Obturacyjny bezdech senny pod kontrolą” – zapobieganie wypadkom w pracy i wypadkom komunikacyjnym u osób z bezdechem sennym.

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym nt. czynników ryzyka , leczenia i zapobiegania obturacyjnemu bezdechowi sennemu.

Etap I -wykład prowadzą pracownicy Działu Szkoleń i Promocji Zdrowia MOMP (ok 1. godz.).

Etap II – Badanie poligraficzne/polisomnograficzne u osób z bezdechem sennym.

„Zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym pracy monotypowej”.

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym i instruktażem ćwiczeń wzmacniających i relaksacyjnych prowadzą pracownicy Działu Szkoleń i Promocji Zdrowia MOMP (ok. 1 godz.).

„Zapobieganie uszkodzeniom narządu słuchu u młodzieży szkolnej” – w kontekście wyboru przyszłego zawodu.

Edukacyjny program promocji zdrowia dla młodzieży – wykład z pokazem multimedialnym nt. szkodliwego działania hałasu na organizm człowieka.
Przeprowadzenie badań słuchu metodą otoemisji u uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na badanie.
Wykład prowadzi pracownik Działu Szkoleń i Promocji Zdrowia (ok 1. godz.).

Opinie Pracodawców

 • „Prelekcja została przedstawiona w sposób profesjonalny przez Państwa Pracownika. Prelekcja obejmowała teorię, prezentację multimedialną i szereg przykładów z obszaru codziennego życia co utwierdziło uczestników o słuszności prezentowanego tematu. Zaprezentowany materiał na długo pozostanie w pamięci uczestników, podnosząc świadomość zapobiegania zagrożeniom miejscowym.
  Prezentacja zrealizowana została zgodnie z przedstawionym programem i z pełnym zaangażowaniem prelegenta. Profesjonalizm i rzetelna współpraca z MOMP zarówno na etapie organizacji jak i sam sposób przeprowadzenia prelekcji pozwala ocenić Ośrodek jako solidnego i rzetelnego Partnera.
  Jednocześnie wyrażamy zainteresowanie udziałem w Państwa nowych projektach”.
 • „Panie prowadzące szkolenia wykazały się profesjonalnym podejściem do powierzonych zadań.
  Posiadają doskonałą zdolność nawiązywania relacji podczas szkoleń z uczestnikami prelekcji co sprzyja tworzeniu specyficznej, mobilizującej atmosfery do przyswajania przekazywanych informacji.
  Posiadają dużą łatwość odczytywania uczestników szkolenia i bardzo elastycznie podchodzą do ich oczekiwań”.
 • „Składam na ręce Pani Dyrektor serdeczne podziękowania za umożliwienie uczestnictwa w wykładzie. Tematyka przedstawiona w sposób profesjonalny i zarazem bardzo przystępny”
 • „…Wyrażam podziękowanie za sprawne i profesjonalne przedstawienie szkoleń w ramach promocji zdrowia”
 • „Serdecznie dziękuję za wygłoszenie interesujących wykładów i zaprezentowanie programów promocji zdrowia. Z satysfakcją uczestniczyliśmy w przygotowanych przez Ośrodek programach…”
 • „Chciałabym tą drogą, za Państwa pośrednictwem, wyrazić moje serdeczne podziękowania logopedzie pracującej w Państwa Ośrodku.
  Jestem przekonana, że bez indywidualnej terapii, jaką umożliwił mi Państwa Ośrodek oraz wielu spotkań
  z panią logopedą, ten sukces nie byłby możliwy. Tylko wnikliwa analiza moich błędów fonacyjnych, uzmysłowienie mi ich oraz instruktaż i wytrwała pomoc przy kształtowaniu nowych, prawidłowych nawyków spowodowały, że mogę dziś mówić donośnym głosem nie czując przy tym zmęczenia”.
 • „Pragniemy złożyć Państwu serdeczne podziękowania za przeprowadzenie przez Państwa pracowników prelekcji przeznaczonych dla młodzieży i poświęconych promocji zdrowia. Zajęcia odbyły się w ramach corocznej imprezy na temat profilaktyki zdrowotnej. Nasza szkoła od lat uczestniczy w ogólnopolskim projekcie Szkół promujących Zdrowie i możliwość korzystania z waszej oferty stanowi ważny element działań wychowawczych i dydaktycznych, którymi obejmujemy młodzież”

Kontakt: Dział Szkoleń i Promocji Zdrowia  tel. 12 424 20 37

Dostępność