Skip to content

Dla Pracodawców

Programy promocji zdrowia w 2022 r.

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pracowników zakładów pracy województwa małopolskiego do współpracy w zakresie realizacji programów promocji zdrowia, które prowadzimy nieodpłatnie w formie on-line lub stacjonarnie (w zakładach pracy lub siedzibie MOMP zależnie od zamówionego programu).

 

1. „Praca w czasach pandemii” – Zapobieganie negatywnym następstwom natury psychicznej i społecznej w sytuacji zagrożenia chorobą.
 • Etap I – Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym nt. metod obniżania napięcia emocjonalnego, strategii redukcji stresu w obliczu zmian dotychczasowego stylu życia oraz podsumowanie aktualnych wiadomości z obszaru funkcjonowania zawodowego w czasie pandemii (ok. 1h).
 • Etap II – Spotkanie grupowe z psychologiem – stymulacja funkcji poznawczych, redukcja napięcia emocjonalnego oraz jednorazowa sesja grupowa w pokoju solnym w Poradni Rehabilitacyjnej MOMP (łącznie ok. 1,5-2h).

Warunkiem realizacji programu jest zgłoszenie 8-10 pracowników.

 

2. „Covidowy zawrót głowy” – Zapobieganie negatywnym następstwom natury psychicznej i somatycznej przebytej choroby.
 • Etap I – Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym nt. następstw Covid -19 połączony z psychoedukacją w obszarze funkcjonowania uwagi i pamięci, a zwłaszcza jej deficytów oraz prewencji negatywnych skutków przebytej choroby w postaci przedłużających się lęków i niekorzystnych stanów emocjonalnych (ok. 1.5h).
 • Etap II – Grupowe ćwiczenia ogólnousprawniające i jednorazowy pobyt w pokoju solnym w Poradni Rehabilitacyjnej MOMP oraz możliwość indywidualnej diagnozy psychologicznej.

Warunkiem realizacji programu jest zgłoszenie 8-10 pracowników.

 

3. „Zachowaj balans” – Zapobieganie problemom zdrowotnym u pracowników województwa małopolskiego poprzez modyfikację zachowań i sposobu myślenia.

Edukacyjny program promocji zdrowia składający się z czterech modułów (zdrowy styl życia, zdrowe środowisko pracy, zdrowie psychiczne, zdrowie kobiety – zdrowie mężczyzny) prowadzonych w formie wykładów edukacyjnych oraz zajęć praktycznych (ćwiczenia ogólnousprawniające, diagnoza do terapii manualnej, pobyt w pokoju solnym, joga, ćwiczenia dna miednicy). Celem programu jest uświadomienie pracownikom jak ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy różnymi aspektami życia oraz odnalezienie optymalnego samopoczucia.

Warunkiem realizacji programu jest zgłoszenie 7-8 pracowników.
Wszystkie moduły są realizowane stacjonarnie w Poradni Rehabilitacyjnej MOMP.
Realizacja programu jest przewidziana w formie dwóch odrębnych spotkań (każdego dnia zostaną przeprowadzone dwa moduły).

 

4. „Stres w miejscu pracy”

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład na temat negatywnych skutków działania stresu oraz przedstawienie technik relaksacyjnych (ok. 1.5h).

Warunkiem realizacji programu jest zgłoszenie minimum 15 osób.

 

5. „Komunikacja interpersonalna”

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład na temat metod skutecznej komunikacji w pracy zarówno w kontaktach ze współpracownikami jak i klientami (ok. 1h).

Warunkiem realizacji programu jest zgłoszenie minimum 15 osób.

 

6. „Wypalenie zawodowe”

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład na temat przyczyn, przebiegu i konsekwencji wypalenia zawodowego oraz zaproponowanie metod przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu (ok. 1h).

Warunkiem realizacji programu jest zgłoszenie minimum 15 osób.

 

7. „Wykorzystaj swój czas”

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym nt. pracy pod presją czasu i nierównomiernego obciążenia pracą, omówienie zasad zarządzania czasem, nauka skutecznego ustalania celów i działań oraz korzystnych nawyków w organizacji pracy (ok. 1h).

Warunkiem realizacji programu jest zgłoszenie minimum 15 osób.

 

8. „Głos Twoim narzędziem pracy – zadbaj o niego”
 • Etap I – Edukacyjny program promocji zdrowia polegający na zapoznaniu pracowników z czynnikami wpływającymi na stan narządu głosu oraz z zasadami higieny pracy głosem- wykład (ok.1h). 
 • Etap II – realizowany indywidualnie w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy: nauka prawidłowej techniki emisji głosu (indywidualne zajęcia z logopedą), konsultacja laryngologiczno – foniatryczna oraz rehabilitacja narządu głosu (zabiegi inhalacyjne lub haloterapia).

Warunkiem realizacji programu jest zgłoszenie minimum 15 osób.

 

9. „Zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym pracy przy komputerze”

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym i instruktażem ćwiczeń wzmacniających i relaksacyjnych (ok. 1h).

Warunkiem realizacji programu jest zgłoszenie minimum 15 osób.

 

10. „Złap oddech”- Zapobieganie przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc u pracowników woj. małopolskiego.

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym nt. zawodowych i środowiskowych czynników ryzyka (palenie tytoniu czynne i bierne, pyły i substancje chemiczne wdychane w miejscu pracy, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego), zapobiegania oraz leczenia POChP (ok. 1h).

Warunkiem realizacji programu jest zgłoszenie minimum 15 osób.

 

W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Szkoleń i Promocji Zdrowia tel. 12 424 20 37 lub mail: promocja@momp.malopolska.pl

Dział Szkoleń i Promocji Zdrowia
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Zygmunta Augusta 1
31-504 Kraków

 

Opinie Pracodawców

 •  „Panie prowadzące szkolenia wykazały się profesjonalnym podejściem do powierzonych zadań. Posiadają doskonałą zdolność nawiązywania relacji podczas szkoleń z uczestnikami prelekcji co sprzyja tworzeniu specyficznej, mobilizującej atmosfery do przyswajania przekazywanych informacji. Posiadają dużą łatwość odczytywania uczestników szkolenia i bardzo elastycznie podchodzą do ich oczekiwań”.
 • „Cieszę się, że taki program się pojawił”
 • „Składam na ręce Pani Dyrektor serdeczne podziękowania za umożliwienie uczestnictwa w wykładzie. Tematyka przedstawiona w sposób profesjonalny i zarazem bardzo przystępny”
 • „…Wyrażam podziękowanie za sprawne i profesjonalne przedstawienie szkoleń w ramach promocji zdrowia”
 • „Serdecznie dziękuję za wygłoszenie interesujących wykładów i zaprezentowanie programów promocji zdrowia. Z satysfakcją uczestniczyliśmy w przygotowanych przez Ośrodek programach…”
 • „Program przygotowany profesjonalnie. Dziękuję”
 •  „Chciałabym tą drogą, za Państwa pośrednictwem, wyrazić moje serdeczne podziękowania logopedzie pracującej w Państwa Ośrodku. Jestem przekonana, że bez indywidualnej terapii, jaką umożliwił mi Państwa Ośrodek oraz wielu spotkań z Panią logopedą, ten sukces nie byłby możliwy. Tylko wnikliwa analiza moich błędów fonacyjnych, uzmysłowienie mi ich oraz instruktaż i wytrwała pomoc przy kształtowaniu nowych, prawidłowych nawyków spowodowały, że mogę dziś mówić donośnym głosem nie czując przy tym zmęczenia”.
 • „Pragniemy złożyć Państwu serdeczne podziękowania za przeprowadzenie przez Państwa pracowników prelekcji przeznaczonych dla młodzieży i poświęconych promocji zdrowia. Zajęcia odbyły się w ramach corocznej imprezy na temat profilaktyki zdrowotnej. Nasza szkoła od lat uczestniczy w ogólnopolskim projekcie Szkół promujących Zdrowie i możliwość korzystania z waszej oferty stanowi ważny element działań wychowawczych i dydaktycznych, którymi obejmujemy młodzież”

 

Kontakt: Dział Szkoleń i Promocji Zdrowia  tel. 12 424 20 37

Dostępność