Skip to content

Dla Pracodawców

Programy promocji zdrowia w 2024 r.

Zapraszamy pracowników zakładów pracy województwa małopolskiego do udziału
w programach promocji zdrowia. Programy realizujemy nieodpłatnie w formie on-line lub stacjonarnie (w zakładach pracy lub siedzibie MOMP zależnie od zamówionego programu).

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
z Działem Szkoleń i Promocji Zdrowia:  tel. 12 424 20 37, 
e-mail: promocja@momp.malopolska.pl

 

Współrealizacja zamówionych programów zakłada uczestnictwo określonej liczby pracowników (dokładne informacje na ten temat zostały przedstawione przy opisie każdego z programów). Zakładom pracy o mniejszej liczbie pracowników proponujemy udział w programie  na zasadzie wspólnego zgłoszenia z firmą partnerską.

Z uwagi na duże zainteresowanie ofertą informujemy, że ilość programów promocji zdrowia możliwych do realizacji dla jednej firmy może być ograniczona.

 

 

1. „UWAGA! PAMIĘĆ! – Techniki wzmacniania funkcji poznawczych”
 • Etap I – Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym nt. negatywnych zmian w obszarze mechanizmów pamięci i uwagi, w tym także osłabienia zdolności do utrzymania koncentracji. Zmiany te mogą wynikać z wielu czynników, między innymi: przebytej choroby Covid-19, wystąpienia dysfunkcji emocjonalnych (np. obniżenie nastroju, stres, lęk), przewlekłego deficytu snu, aktywnych procesów neurodegeneracyjnych (np. SM, zmiany poudarowe).
 • Etap II – Trening wzmacniania funkcji poznawczych, budowanie śladów pamięciowych z wykorzystaniem mnemotechnik oraz stymulacja uwagi i pamięci poprzez wybrane techniki relaksacyjne (m in. trening autogenny, mindfulness).

Warunkiem realizacji programu jest uczestnictwo 14-16 pracowników. Program jest realizowany w formie stacjonarnej w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy lub w zakładzie pracy – czas trwania ok. 4 h. Z uwagi na charakter prezentowanych treści i część warsztatową preferowana jest forma stacjonarna. Istnieje również możliwość realizacji programu w formie zdalnej (szczegóły są ustalane indywidualnie z pracodawcą).        

 

2. „Wypalenie zawodowe”

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład na temat przyczyn, przebiegu i konsekwencji wypalenia zawodowego oraz zaproponowanie metod przeciwdziałania powstawaniu wypalenia zawodowego (ok. 1 h).

Warunkiem realizacji programu jest zgłoszenie minimum 15 pracowników (maksymalnie 35 osób w ramach jednaj grupy).

 

3. „Zachowaj balans”

Zapobieganie problemom zdrowotnym u pracowników województwa małopolskiego poprzez modyfikację zachowań i sposobu myślenia.          
Edukacyjny program promocji zdrowia składający się z czterech modułów (zdrowy styl życia, zdrowe środowisko pracy, zdrowie psychiczne, zdrowie kobiety – zdrowie mężczyzny) prowadzonych w formie wykładów edukacyjnych oraz zajęć praktycznych (ćwiczenia ogólnousprawniające, pobyt w pokoju solnym, joga, ćwiczenia dna miednicy).        
Celem programu jest uświadomienie pracownikom jak ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy różnymi aspektami życia oraz zbudowanie optymalnego samopoczucia. Realizacja programu jest przewidziana w formie dwóch odrębnych spotkań, czas trwania każdego z nich to ok. 6 h.Warunkiem realizacji programu jest uczestnictwo 10 pracowników (ta sama grupa podczas obu spotkań). Wszystkie moduły są realizowane stacjonarnie w Poradni Rehabilitacyjnej MOMP.

 

4. „Asertywność w miejscu pracy”
 • Etap I – Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym na temat etiologii postawy asertywnej, pasywnej i agresywnej oraz budowania zachowań asertywnych i umiejętności rozwiązywania konfliktów z uwzględnieniem strategii negocjacyjnych w biznesie i szeroko pojętych kontaktach międzyludzkich.
 • Etap II – Warsztat dotyczący metod i technik zwiększających asertywność, zasad aktywnego słuchania oraz przyjmowania i formułowania pochwał i krytyki.

Warunkiem realizacji programu jest uczestnictwo 12-14 pracowników. Program jest realizowany w formie stacjonarnej w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy lub w zakładzie pracy – czas trwania ok. 3,5 h. Z uwagi na charakter prezentowanych treści i część warsztatową preferowana jest forma stacjonarna. Istnieje również możliwość realizacji programu w formie zdalnej (szczegóły są ustalane indywidualnie z pracodawcą).

 

5. „Wpływ osobowości na budowanie efektywnej komunikacji”

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym dotyczący kształtowania się osobowości i temperamentu oraz ich wpływu na proces budowania i rozumienia wypowiedzi. Nabyta wiedza ma na celu poprawę efektywności w zakresie prowadzonych interakcji. Program zawiera wiedzę na temat określonych zaburzeń i dysfunkcji tworzących bariery komunikacyjne (ciemna triada, niepełnosprawność) oraz sposoby ich przezwyciężania (ok. 1 h).

Warunkiem realizacji programu jest zgłoszenie minimum 15 pracowników (maksymalnie 35 osób w ramach jednaj grupy).

 

6. „W pułapce uzależnienia – kiedy wybór staje się przymusem”
 • Etap I – Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym na temat czynników ryzyka, rodzajów i faz uzależnienia. Celem programu jest przedstawienie obrazu klinicznego i przegląd dostępnych rodzajów terapii uzależnień. Program zawiera treści dotyczące m.in. cyberuzależnień, uzależnień od substancji psychoaktywnych (w tym lekomanii), zakupoholizmu, pornoholizmu, pracoholizmu czy zależności emocjonalnej.
 • Etap II – Trening psychologiczny z uwzględnieniem działań prewencyjnych, wskaźnika indywidualnych potencjałów uzależnieniowych, warsztatów przeciwdziałania współuzależnieniu, wskazówek dotyczących codziennych trudności wynikających z syndromu DDA oraz elementów suicydologii.

Warunkiem realizacji programu jest zgłoszenie minimum 15 pracowników (maksymalnie 35 osób w ramach jednaj grupy). Program jest realizowany w formie stacjonarnej w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy lub w zakładzie pracy – czas trwania ok. 4,5 h. Z uwagi na charakter prezentowanych treści i część warsztatową preferowana jest forma stacjonarna. Istnieje również możliwość realizacji programu w formie zdalnej (szczegóły są ustalane indywidualnie z pracodawcą).

 

7. „Komunikacja interpersonalna”

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład na temat metod skutecznej komunikacji w pracy zarówno w kontaktach ze współpracownikami jak i klientami (ok. 1 h).

Warunkiem realizacji programu jest zgłoszenie minimum 15 pracowników (maksymalnie 35 osób w ramach jednaj grupy).

 

8. „Stres w miejscu pracy”

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład na temat negatywnych skutków działania stresu oraz zapoznanie z technikami relaksacji (ok. 1,5 h).

Warunkiem realizacji programu jest zgłoszenie minimum 15 pracowników (maksymalnie 35 osób w ramach jednaj grupy).

 

9. „Wykorzystaj swój czas”

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym nt. pracy pod presją czasu i nierównomiernego obciążenia pracą, omówienie zasad zarządzania czasem także w odniesieniu do pracy zdalnej, nauka skutecznego ustalania celów i działań oraz korzystnych nawyków w organizacji pracy (ok. 1 h).

Warunkiem realizacji programu jest zgłoszenie minimum 15 pracowników (maksymalnie 35 osób w ramach jednaj grupy).

 

10. „Zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym pracy przy komputerze”

Edukacyjny program promocji zdrowia – wykład z pokazem multimedialnym dotyczący ergonomii pracy na stanowisku komputerowym oraz związanymi z tym obciążeniami dla układu mięśniowo-szkieletowego i narządu wzroku. Program zawiera również instruktaż ćwiczeń rozciągająco-relaksacyjnych (ok. 1 h).

Warunkiem realizacji programu jest zgłoszenie minimum 15 pracowników (maksymalnie 35 osób w ramach jednaj grupy).

 

 

Dział Szkoleń i Promocji Zdrowia
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Zygmunta Augusta 1
31-504 Kraków
 

 

Opinie Pracodawców

 •  „Panie prowadzące szkolenia wykazały się profesjonalnym podejściem do powierzonych zadań. Posiadają doskonałą zdolność nawiązywania relacji podczas szkoleń z uczestnikami prelekcji co sprzyja tworzeniu specyficznej, mobilizującej atmosfery do przyswajania przekazywanych informacji. Posiadają dużą łatwość odczytywania uczestników szkolenia i bardzo elastycznie podchodzą do ich oczekiwań”.
 • „Cieszę się, że taki program się pojawił”
 • „Składam na ręce Pani Dyrektor serdeczne podziękowania za umożliwienie uczestnictwa w wykładzie. Tematyka przedstawiona w sposób profesjonalny i zarazem bardzo przystępny”
 • „…Wyrażam podziękowanie za sprawne i profesjonalne przedstawienie szkoleń w ramach promocji zdrowia”
 • „Serdecznie dziękuję za wygłoszenie interesujących wykładów i zaprezentowanie programów promocji zdrowia. Z satysfakcją uczestniczyliśmy w przygotowanych przez Ośrodek programach…”
 • „Program przygotowany profesjonalnie. Dziękuję”
 •  „Chciałabym tą drogą, za Państwa pośrednictwem, wyrazić moje serdeczne podziękowania logopedzie pracującej w Państwa Ośrodku. Jestem przekonana, że bez indywidualnej terapii, jaką umożliwił mi Państwa Ośrodek oraz wielu spotkań z Panią logopedą, ten sukces nie byłby możliwy. Tylko wnikliwa analiza moich błędów fonacyjnych, uzmysłowienie mi ich oraz instruktaż i wytrwała pomoc przy kształtowaniu nowych, prawidłowych nawyków spowodowały, że mogę dziś mówić donośnym głosem nie czując przy tym zmęczenia”.
 • „Pragniemy złożyć Państwu serdeczne podziękowania za przeprowadzenie przez Państwa pracowników prelekcji przeznaczonych dla młodzieży i poświęconych promocji zdrowia. Zajęcia odbyły się w ramach corocznej imprezy na temat profilaktyki zdrowotnej. Nasza szkoła od lat uczestniczy w ogólnopolskim projekcie Szkół promujących Zdrowie i możliwość korzystania z waszej oferty stanowi ważny element działań wychowawczych i dydaktycznych, którymi obejmujemy młodzież”

 

Kontakt: Dział Szkoleń i Promocji Zdrowia  tel. 12 424 20 37

Dostępność