Skip to content

Dla Pacjentów

Badania na Wniosek Własny

Badania na wniosek własny skierowane są do osób prowadzących własną działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz członków spółdzielni produkcji rolnej.

W rejestracji badany składa wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną

Zakres badań określa lekarz na podstawie, wskazanych we wniosku, czynników szkodliwych bądź uciążliwych oraz na podstawie wskazówek metodycznych stanowiących załącznik do rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.

W uzasadnionych przypadkach zakres badań zostaje poszerzony zgodnie z sugestią lekarza medycyny pracy badającego pacjenta.

 

Materiały do pobrania

  1. Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną

 

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 758)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2067)
Dostępność