Skip to content

Dla Pacjentów

Badania na Wniosek Własny

Badania na wniosek własny skierowane są do osób prowadzących własną działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz członków spółdzielni produkcji rolnej.

W rejestracji badany składa wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną

Zakres badań określa lekarz na podstawie, wskazanych we wniosku, czynników szkodliwych bądź uciążliwych oraz na podstawie wskazówek metodycznych stanowiących załącznik do rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.

W uzasadnionych przypadkach zakres badań zostaje poszerzony zgodnie z sugestią lekarza medycyny pracy badającego pacjenta.

 

Materiały do pobrania

  1. Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną

 

Podstawa prawna

Dostępność