Skip to content

Dla Pacjentów

Świadczenia zdrowotne

Badania diagnostyczne                                                                                                              

 • RTG (wymagane skierowanie)
 • EKG
 • EEG
 • Badanie spirometryczne
 • Próby naczyniowe (termometria skórna, palestezjometria, próba oziębieniowa)
 • Test naskórkowy
 • Testy naskórkowe na metal – materiał dostarczony przez pacjenta
  • Testy naskórkowe na metal – komplet: chrom, nikiel, kobalt
  • Testy naskórkowe na metal – pojedyncze: molibden, aluminium, pallad, tytan, wanad
 • Badanie ciśnienia śródgałkowego ( tonometr aplanacyjny)
 • Badanie widzenia obuocznego (test TNO, test MUCHY
 • Badanie przezierności soczewek i układu optycznego
 • Badanie mezotestem z oceną widzenia zmierzchowego i olśnienia
 • Badanie dna oka
 • Badanie tympanometryczne
 • Badanie videostroboskopowe
 • Badanie videostroboskopowe po próbie zmęczeniowej głosu
 • Konsultacja foniatryczna i badanie videostroboskopowe
 • Konsultacja foniatryczna
 • Badanie SiSi
 • Audiometria impedancyjna
 • Badanie audiometryczne
 • Badanie videonystagmografii VNG
 • Badanie potencjałów słuchowych wywołanych ABR –latencje
 • Badanie potencjałów słuchowych wywołanych ABR – progi
 • Badanie otoemisji OAE
 • Audiometria tonalna + audiometria impedancyjna + otoemisja
 • Konsultacja audiologiczna

Porady lekarskie specjalistyczne 

 • Medycyna pracy
 • Okulistyka
 • Neurologia
 • Foniatria
 • Laryngologia
 • Dermatologia
 • Radiologia i Diagnostyka Obrazowa
 • Badanie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych (wymagane skierowanie) 

Badania psychologiczne 

 • Badanie psychologiczne sprawności psychofizycznej
 • Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu
 • Badanie psychologiczne sprawności psychofizycznej kierowców
 • Badanie psychologiczne agentów ochrony osób lub mienia
 • Badanie psychologiczne osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń
 • Badanie psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Badanie psychologiczne osób ubiegających się o lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • Badanie psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego, kuratorów sądowych, prokuratorów, syndyków, komorników
 • Badanie psychologiczne osób ubiegających się o przyznanie licencji detektywa lub osoby posiadającej licencję detektywa
 • Badania psychologiczne do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego
 • Badanie psychologiczne odwoławcze strażnika gminnego (miejskiego)
 • Badanie psychologiczne, wydanie opinii
 • Konsultacja w ramach pomocy psychologicznej

Rehabilitacja narządu głosu 

 • Rehabilitacja narządu głosu (30 minut)
 • Rehabilitacja narządu głosu (60 minut)
 • Rehabilitacja narządu głosu (pakiet 10 x 60 minut)
 • Nauka emisji głosu (60 minut)
 • Nauka emisji głosu (pakiet 10 x 60 minut)
 • Rehabilitacyjne inhalacje narządu głosu

Badania laboratoryjne 

 • Badanie ogólne moczu
 • Kał na pasożyty
 • α-amylaza
 • Glukoza
 • Morfologia krwi
 • Morfologia krwi z rozmazem ręcznym
 • OB
 • IgE całkowite
 • IgE specyficzne – mąka pszenna
 • IgE specyficzne – lateks
 • IgE specyficzne – formalina
 • IgE specyficzne – roztocza
 • IgE specyficzne – tlenek etylenu
 • Oznaczenie eo-bazo
 • Aminotransferaza ALT
 • Aminotransferaza AST
 • Gamma-glutamylotransferaza GGT
 • Bilirubina całkowita
 • Bilirubina związana
 • Bilirubina wolna
 • Odczyn Waalera-Rosego
 • Cholesterol całkowity
 • HDL-cholesterol
 • LDL – cholesterol
 • Trójglicerydy
 • Kreatynina
 • Kwas moczowy
 • Mocznik
 • Białko całkowite
 • Klirens kreatyniny
 • Retikulocyty
 • Anty HCV
 • Ołów we krwi
 • ALA (kwas deltaaminolewulinowy) w moczu
 • Koproporfiryny ilościowo
 • Test narkotykowy
 • TCA w moczu
 • Rtęć w moczu
 • Ołów we krwi
 • Hemoglobina Glik. HBA 1C
 • Żelazo
 • Sód
 • Potas
 • Wapń
 • Magnez
 • Fosfor
 • Proteinogram
 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • PT
 • APTT
 • PSA
 • PSA wolny
 • LDH
 • CRP
 • ASO
 • Albuminy
 • Anty-HBS
 • Anty-CCp
 • HBS-AG
 • CHE
 • Amylaza
 • Fosfataza alkaiczna
 • Kineza kreatynowa
 • Methemoglobina
 • Karboksyhemoglobina
 • RF czynnik reumatoidalny
 • ANA przeciwciała przeciwjądrowe
 • Chlorki
Dostępność