Skip to content

Dla Pracodawców

Szczepienia Ochronne

Wykaz szczepień ochronnych wskazanych dla pracowników w związku z zagrożeniami wynikającymi z wykonywania pracy  w warunkach narażenia  na działanie czynników biologicznych  uregulowano przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu czynności zawodowych pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności.

Wskazane szczepienia ochronne:

 • p/WZW B
 • p/WZW A
 • p/tężcowi
 • p/błonicy
 • p/durowi brzusznemu
 • p/kleszczowe zapalenie mózgu
 • p/wściekliźnie
 • p/żółtej gorączce
 • p/japońskiemu zapaleniu mózgu
 • p/śwince, p/odrze, p/ospie wietrznej, p/różyczce, p/grypie, p/wąglikowi, p/cholerze, p/jadowi kiełbasianemu, p/ospie prawdziwej
 • p/zakażeniom wywołanym przez Neisseria meningitidis
 • p/zakażeniom wywołanym przez Streptocococus pneumoniae

Pracodawca może sfinansować szczepienia, które wymienione są w  cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2012 r.  

Szczepienia zalecane:

 • p/WZW typu B
 • p/WZW typu A
 • p/grypie
 • p/kleszczowemu zapaleniu mózgu (I dawka wykonana nie później niż do końca marca każdego roku)
 • p/różyczce

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w ramach współpracy z pracodawcami  oraz dla osób indywidualnych wykonuje szczepienia: p/WZW typu B, p/WZW typu A, p/grypie, p/tężcowi, p/kleszczowemu zapaleniu mózgu.

 

Kontakt:

tel: (12) 424 20 11 – dla pracodawców
tel: (12) 424 20 13– dla osób indywidualnych

 

Podstawa prawna

Dostępność