Skip to content

Dla Pacjentów

Badania Instruktorów i Egzaminatorów

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy przeprowadza kompleksowe badania lekarskie i psychologiczne instruktorów i egzaminatorów do wykonywania czynności:

 • kandydata na instruktora nauki jazdy
 • instruktora nauki jazdy
 • instruktora techniki jazdy
 • kandydata na egzaminatora nauki jazdy
 • egzaminatora nauki jazdy

Badanie lekarskie przeprowadzane jest w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie Pracy a wykonujący je lekarz musi posiadać podwójne uprawnienia (do wykonywania badań profilaktycznych i do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami).

Badanie psychologiczne przeprowadza się w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
egzaminatora, instruktora techniki jazdy oraz kandydatów na to stanowisko.

Badanie lekarskie i psychologiczne należy przeprowadzić przed przystąpieniem do kursu dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów a następnie okresowo dla osób w wieku:

 • do 60 lat – co 5 lat
 • powyżej 60 lat – co 30 miesięcy.

Podmiot prowadzący szkolenie, ośrodek nauki jazdy lub ośrodek doskonalenia techniki jazdy oraz pracodawca zatrudniający pracowników na ww. stanowiskach jest zobligowany do wydania skierowania na badanie lekarskie i psychologiczne.

Informacja dla pacjenta

 1. Wymagane dokumenty:
 • skierowanie
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • prawo jazdy
 • książeczka wojskowa
 • orzeczenie WKU (dotyczy kategorii zdrowia D lub E)
 • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego w przypadku występowania choroby/chorób przewlekłych i stosowanego leczenia
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem – w przypadku osób niepełnosprawnych
 • karta konsultacyjna neurologiczna wypełniona przez neurologa według zasad określonych w załączniku nr 5 Rozporządzenia– w przypadku występowania problemów neurologicznych
 • karta konsultacyjna diabetologiczna wypełniona przez diabetologa lub innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy według zasad określonych w załączniku nr 6 Rozporządzenia– w przypadku występowania problemów diabetologicznych
 1. Inne wymagania
 • w dniu badania należy przyjść na czczo
 • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania

Podstawa prawna

Dostępność