Skip to content

Dla Pacjentów

Badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu komornika sądowego, syndyka, ławnika

Komornik sądowy

Podstawa prawna – AKTY PRAWNE

Lekarz medycyny pracy ustala, czy kandydat posiada zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia obowiązków komornika.

Syndyk

Podstawa prawna – AKTY PRAWNE

Badania lekarskie i psychologiczne nie wymagane.

Ławnik

Podstawa prawna – AKTY PRAWNE

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika wydaje lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dostępność