Skip to content

Dla Pacjentów

Badania Psychologiczne
Badanie psychologiczne przeprowadza się w celu ustalenia braku lub istnienia przeciwwskazań psychologicznych do posiadania określonych uprawnień.
 1. Badania psychologiczne kierowców
 • osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
 • kandydatów i kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy, kierujących tramwajem
 • kierowców skierowanych w związku z:
  • kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości
  • przekroczeniem limitu 24 punktów karnych
  • uczestniczeniem w wypadku drogowym
 • kierujących pojazdami skierowanych przez lekarza
 • kandydatów i kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne
 • kandydatów i instruktorów nauki jazdy
 • kandydatów i egzaminatorów nauki jazdy
 • osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem
 • kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, których podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem kat. C lub C+E
 • kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem kat. C lub C+E
 1. Badania psychologiczne w ramach badań profilaktycznych pracowników
 • osób narażonych na działanie czynników neurotoksycznych
 • osób narażonych na działanie niekorzystnych czynników psychospołecznych
 • praca związana z obsługą narzędzi, maszyn, urządzeń i poruszających się poza drogami publicznymi pojazdów mechanicznych
 • praca na stanowiskach związanych z kierowaniem pojazdami
 • prace związane ze zwiększonym ryzykiem wypadku
 • inne stanowiska wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
 1. Badania psychologiczne osób ubiegających się/ posiadających pozwolenie na broń
 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
 • pracowników ochrony fizycznej
 • strażników gminnych (miejskich), Straży Parku
 • inspektorów transportu drogowego
 • detektywów
 • osób zajmujących się wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • osób zajmujących się nabywaniem, przechowywaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • osób zajmujących się rozruchem, eksploatacją lub likwidacją elektrowni jądrowej
 1. Badania psychologiczne do zawodów prawniczych
 • sędziów
 • prokuratorów
 • kuratorów sądowych
 • komorników sądowych

Badania psychologiczne odwoławcze

 • kierowców
 • pracowników ochrony fizycznej
 • strażników gminnych (miejskich)
 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

Inne

 • Badanie psychologiczne na potrzeby Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Informacje dla pacjenta

 1. Wymagane dokumenty:
 • oryginał skierowania na badanie lub konsultację psychologiczną wydany przez odpowiednią instytucję lub lekarza
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • prawo jazdy – w przypadku badania kierowców (jeżeli nie jest zatrzymane), instruktorów, egzaminatorów
 1. Inne wymagania
 • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania
 • na badanie należy zgłosić się wyspanym i wypoczętym, a w dniu poprzedzającym badanie nie można spożywać alkoholu lub innego środka psychoaktywnego.

Podstawa prawna

Dostępność