Skip to content

Dla Lekarzy

Sprawozdawczość MZ 35A i MZ 35B

SPRAWOZDAWCZOŚĆ MZ 35A, MZ 35B

NA ROK 2021 Z DANYMI ZA ROK 2020

Uprzejmie informujemy, że sprawozdawczość statystyczna obowiązująca jednostki organizacyjne służby medycyny pracy (druki MZ-35A i MZ-35B) w roku 2021 z danymi za rok 2020 pozyskiwana będzie wyłącznie w formie elektronicznej (portal sprawozdawczy www.cez.gov.pl)

Instrukcja zawierająca podstawowe informacje dotyczące zasad rejestracji i logowania do systemu znajduje się na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (ssoz.ezdrowie.gov.pl)

W przypadku problemów merytorycznych, w tym dotyczących sposobu uzupełniania sprawozdań, prosimy kontaktować się z Działem Rejestrów tel.: 734 443 630.

Dostępność