Skip to content

Dla Pacjentów

Badania pracowników zabezpieczenia technicznego

Badania osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego:

  • badanie ogólnolekarskie w zakresie pozwalającym ocenić zdolność fizyczną i psychiczną (badanie wzroku, słuchu, układu krążenia, układu nerwowego, układu ruchu, stanu psychicznego), w razie wątpliwości poszerzenie diagnostyki o odpowiednią konsultację specjalistyczną
  • zakres badań zależy od rodzaju wykonywanych zadań

O potrzebie przeprowadzenia badania psychologicznego decyduje lekarz.

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego dokonuje się raz, nie ma wzoru orzeczenia ani trybu odwoławczego

Badanie wykonuje się na wniosek badanego, po wniesieniu opłat.

Informacja dla pacjenta

  1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przeprowadzenie badania
  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
  • aktualne orzeczenie ZUS lub orzeczenie komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób pobierających świadczenia rentowe lub posiadających stopień niepełnosprawności
  1. Inne wymagania
  • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania

Podstawa prawna

Dostępność