Skip to content

Dla Pracodawców

Zakres Badań Profilaktycznych

Badania profilaktyczne określone w art. 229 Kodeksu pracy przeprowadza się na podstawie umowy zawartej z pracodawcą – podmiotem zobowiązanym do ich zapewnienia.

 

Badania profilaktyczne

 1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
 • osoby przyjmowane do pracy
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
 1. Okresowym badaniom lekarskim podlegają wszyscy pracownicy. Częstotliwość badań zależy od:
 • czynników szkodliwych i/lub uciążliwych dla zdrowia, występujących na danym stanowisku pracy
 • stanu zdrowia badanego pracownika.
 1. Kontrolnym badaniom lekarskim podlegają pracownicy po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni.

Badania profilaktyczne przeprowadzane są na koszt pracodawcy.

 

Informacja dla pacjenta

 1. Wymagane dokumenty:
 • skierowanie od pracodawcy zawierające pełne dane o czynnikach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończeniu leczenia oraz dokumentacja medyczna informująca o przebytym leczeniu (np. karta informacyjna ze szpitala) – dotyczy badania kontrolnego. 
 1. Inne wymagania
 • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania
 • na czczo w przypadku, gdy na skierowaniu od pracodawcy wyszczególniono pracę wymagającą posługiwania się pojazdem służbowym

 

Materiały do pobrania

 1. Wzór skierowania na badanie profilaktyczne

Podstawa prawna

Dostępność