Skip to content
Przetargi i Konkursy

 

 

 

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy z zakresu medycyny pracy w tym patologii zawodowej – postępowanie diagnostyczne i orzecznicze: znak sprawy DAT/042/3/2022

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy z zakresu medycyny pracy – badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów.

 

2021 rok

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w zakresie badań laboratoryjnych. Znak sprawy: DAT/42/3/2021

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” budynek Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie – II postępowanie”

Wykaz świadczeniodawców wykonujących bezpłatne badania dla uczniów i studentów w 2021 roku

WYKAZ JEDNOSTEK WYKONUJĄCYCH BADANIA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, UCZNIÓW TYCH SZKÓŁ ORAZ KANDYDATÓW NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY LUB SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO W OPARCIU O ART.75 UST.1 PKT.7 I 8 USTAWY Z DNIA 05 STYCZNIA 2011 ROKU O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI W 2021 ROKU

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy z zakresu medycyny pracy – badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy z zakresu medycyny pracy w tym patologii zawodowej – postępowanie diagnostyczne i orzecznicze: znak sprawy DAT.042.1.2021

 

2020 rok

 

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie elewacji budynku Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy od strony ul. Lubicz i ul. Zygmunta Augusta 1”

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” budynek Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie”

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie elewacji budynku Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy od strony ul. Lubicz i ul. Zygmunta Augusta 1”

Przetarg nieograniczony na wynajem gabinetów lekarskich z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej i leczniczej nie kolidującej z działalnością Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy; znak sprawy MOMP.DAT.PN.7.2020

Przetarg pisemny ofertowy DAT.PN.6.2020 na sprzedaż Aparatu RTG Qauantum Quest 500 wraz dodatkowymi urządzeniami; znak sprawy: DAT.074.4.5.2020

Przetarg pisemny ofertowy DAT.PN.5.2020 na sprzedaż Aparatu RTG Qauantum Quest 500 wraz dodatkowymi urządzeniami; znak sprawy: DAT.074.4.5.2020

Przetarg pisemny ofertowy DAT.PN.4.2020 na sprzedaż Aparatu RTG Qauantum Quest 500 wraz dodatkowymi urządzeniami; znak sprawy: DAT.074.4.5.2020

Konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom legitymującym się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy; znak sprawy DAT.K.5.2019

Przetarg nieograniczony na wynajem gabinetów lekarskich z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej i leczniczej nie kolidującej z działalnością Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy; znak sprawy: MOMP.DAT.PN.5.2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy z zakresu medycyny pracy w tym patologii zawodowej – postępowania diagnostyczne i orzecznicze: znak sprawy DAT.K.4.2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przeprowadzanych w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami zakończonych wydaniem orzeczenia wg obowiązujących przepisów dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej; znak sprawy: DAT.K-3.2019

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” budynek Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie.

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w 2019 roku dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy z zakresu medycyny pracy obejmujących badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich i szkół doktorskich wykonywanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.141 – zwanego dalej Rozporządzeniem) oraz art.5 ust.1 pkt. 4 i 5, art.5 ust.2 pkt. 2 i 3, art.6 ust.3, art.12 ust.1, art.21 ust. 1 pkt. 2 oraz art.21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. z 2018 poz.1155).

Przetarg nieograniczony na wynajem gabinetów lekarskich z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej i leczniczej nie kolidującej z działalnością Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy; znak sprawy: MOMP.DAT.PN.3.2019

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” budynek Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie – zmiana w treści Ogłoszenia i SIWZ polegająca na zmianie terminu składania ofert (do dnia 21.03.2019r.).

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” budynek Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie. – NIEAKTUALNE !

Przetarg nieograniczony na wynajem gabinetów lekarskich z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej (preferowana) lub innej nie kolidującej z działalnością Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy; znak sprawy: MOMP.DAT.PN.1.2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy z zakresu medycyny pracy w tym patologii zawodowej – postępowania diagnostyczne i orzecznicze: znak sprawy DAT.K.1.2019

2018 rok

Przetarg nieograniczony na: „Wynajem gabinetów lekarskich z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej (preferowana) lub innej nie kolidującej z działalnością Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy. Wynajem gabinetów tylko w godzinach przedstawionych w przedmiocie przetargu, bez dni ustawowo wolnych od pracy. Gabinety pod wynajem usytuowane są w budynku Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie przy ul. Zygmunta Augusta 1”

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” budynek Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy. Znak sprawy: MOMP.DAT.PN.01.2018

Konkurs uzupełniający ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy z zakresu medycyny pracy – badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich, (Dz. U. z 2014 poz. 1184 ze zm.) oraz art.5 ust.1 i art.12 ust.1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz1317, z późn. zm.), zakończone wydaniem orzeczenia wg wzoru ustalonego wyżej wymienionym rozporządzeniem: znak sprawy DAT.K-2A.2018.

Wykaz Jednostek wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich w 2018 roku

Konkurs Ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy z zakresu medycyny pracy – badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy z zakresu medycyny pracy w tym patologii zawodowej – postępowanie diagnostyczne i orzecznicze: znak sprawy DAT.K-1/2018

2017 rok

Dostępność