Skip to content
RODO

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pocztą tradycyjną na adres ul. Zygmunta Augusta 1, 31-504 Kraków lub telefonicznie pod numerem: (12) 424 20 31;
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy powołał na stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD), p. mgr inż. Monikę Tokarczyk.
Z IOD można się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych i praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.
Dane kontaktowe IOD: iod@momp.malopolska.pl lub pocztą tradycyjna na adres ul. Zygmunta Augusta 1, 31-504 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

 

Poniżej można pobrać informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy:

  1. Klauzula informacyjna dla pacjenta
  2. Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
  3. Klauzula informacyjna dla pracowników MOMP
  4. Klauzula informacyjna dla współpracowników MOMP
  5. Klauzula informacyjna dla kontrahentów MOMP
  6. Klauzula informacyjna dla osób rekrutujących się do MOMP – umowy o pracę
  7. Klauzula informacyjna dla osób rekrutujących się do MOMP – umowy cywilnoprawne
  8. Klauzula informacyjna do zapytań ofertowych
  9. Klauzula informacyjna do zamówień publicznych
  10. Regulamin Monitoringu

 

 

 

Dostępność