Skip to content

Dla Lekarzy

Badania konsultacyjne

Poradnia Badań Konsultacyjnych i Odwoławczych Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy udziela konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy.

Zasady kierowania na badanie konsultacyjne do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy w przypadku zaistnienia wątpliwości orzeczniczych lekarza z podstawowej jednostki służby medycyny pracy:

  • w przypadku zaistnienia wątpliwości orzeczniczych lekarz podstawowej jednostki służby medycyny pracy, uprawniony do przeprowadzania badań profilaktycznych, ma prawo skierować pacjenta do Poradni Badań Konsultacyjnych i Odwoławczych wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Specjaliści medycyny pracy, w wyniku udostępnionej dokumentacji oraz przeprowadzonych badań, rozstrzygną wątpliwości orzecznicze.
  • skierowanie na badanie konsultacyjne wydane przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych po przeprowadzeniu wszystkich badań i konsultacji specjalistycznych niezbędnych do wydania orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku pracy (zgodnie z zakresem podanym we wskazówkach metodycznych w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników stanowiących załącznik do  rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.) powinno zawierać sformułowane wątpliwości orzecznicze.
  • skierowanie na badanie konsultacyjne w przypadku zaistnienia wątpliwości orzeczniczych może wystawić również lekarz specjalista (np. okulista, laryngolog, neurolog) wykonujący badanie specjalistyczne w ramach badania profilaktycznego na podstawie skierowania od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

Informacja dla lekarzy i  pacjentów

  1. Wymagane dokumenty:

− skierowanie na badanie konsultacyjne – dowolny druk lub według proponowanego wzoru w materiałach do pobrania

− kserokopia skierowania na badanie lekarskie wydanego przez pracodawcę/placówkę dydaktyczną

− kserokopia wyników badań laboratoryjnych i konsultacji specjalistycznych stwarzających wątpliwości orzecznicze

− dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

− ewentualna dokumentacja leczenia

Materiały do pobrania

Proponowany wzór skierowania na badanie konsultacyjne

Podstawa prawna:

Akty prawne

Dostępność