Skip to content
Przetarg MOMP DAT.PN.8.2020

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” budynek Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie”

 

Ogłoszenie o przetargu: DAT.PN.8.2020, numer sprawy: DAT.21.3.2020

Plik do pobrania: Ogłoszenie przetargu DAT.PN.8.2020

MOMP SIWZ termomodernizacja

Plik do pobrania: SIWZ DAT.PN.8.2020

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Plik do pobrania: Załącznik 1 DAT.PN.8.2020

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Plik do pobrania: Załącznik 2 DAT.PN.8.2020

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Plik do pobrania: Załącznik 3 DAT.PN.8.2020

Załącznik nr 4 PFU program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami

Plik do pobrania: Załącznik 4 DAT.PN.8.2020

Załącznik nr 5 Audyt budynku

Plik do pobrania: Załącznik 5 DAT.PN.8.2020

Załącznik nr 6 Wniosek do RDOŚ

Plik do pobrania: Załącznik 6 DAT.PN.8.2020

Załącznik nr 7 Decyzja ULICP

Plik do pobrania: Załącznik 7 DAT.PN.8.2020

Załącznik nr 8 Deklaracja RDOŚ

Plik do pobrania: Załącznik 8 DAT.PN.8.2020

Załącznik nr 9 Deklaracja Natura 2000

Plik do pobrania: Załącznik 9 DAT.PN.8.2020

Załącznik nr 10 Konserwator – wniosek i opinia

Plik do pobrania: Załącznik 10 DAT.PN.8.2020

Informacja z art 8a ust 5 PZP

Plik do pobrania: Informacja

Odpowiedzi na pytania 1

Plik do pobrania: Odpowiedzi 1

Odpowiedzi na pytania 2

Plik do pobrania: Odpowiedzi 2

Informacja z otwarcia ofert

Plik do pobrania: Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o przynależności /braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Plik do pobrania: Oświadczenie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Plik do pobrania: Informacja o unieważnieniu

Dostępność