Skip to content
Konkurs MOMP DAT/K/1/2024

 

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy z zakresu medycyny pracy – badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r., oraz art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, zakończone wydaniem orzeczenia ustalonego wyżej wymienionym rozporządzeniem,

oraz

badań lekarskich w oparciu o art.75 ust.1 pkt.7 i 8, z zastrzeżeniem art.76 ust.2, art.75 ust. 2a, art.79 i 79a – Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania  pojazdami i kierowców   przeprowadzanych w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami zakończonych wydaniem orzeczenia wg obowiązujących przepisów dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej:

    • prowadzącej   kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym  lub realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

oraz

    • kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

Znak sprawy: DAT/42/1/2024

Ogłoszenie konkursu DAT/K/1/2024

Plik do pobrania: Ogłoszenie konkursu DAT/K/1/2024

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert DAT/K/1/2024

Plik do pobrania: Warunki konkursu DAT/K/1/2024

Załączniki w wersji PDF do konkursu DAT/K/1/2024

Plik do pobrania: Załączniki w wersji PDF do konkursu DAT/K/1/2024

Załączniki w wersji WORD do konkursu DAT/K/1/2024

Plik do pobrania: Załączniki w wersji WORD do konkursu DAT/K/1/2024

Informacja z otwarcia ofert konkursu DAT/K/1/2024

Plik do pobrania: Informacja z otwarcia ofert  konkursu DAT/K/1/2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu DAT/K/1/2024

Plik do pobrania: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu DAT/K/1/2024

Wykaz jednostek wykonujących badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2019r. oraz art. 21a Ustawy z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy w 2024 roku.

Plik do pobrania: Wykaz jednostek 1 DAT/K/1/2024

Wykaz jednostek wykonujących badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów w oparciu o art.75 ust.1 pkt.7 i 8 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami w 2024 roku.

Plik do pobrania: Wykaz jednostek 2 DAT/K/1/2024

Dostępność