Skip to content
Szkolenie dla psychologów

16 listopada 2022 r. serdecznie zapraszamy na szkolenie dla psychologów pt. „Badanie psychologiczne kierowców – diagnoza zaburzeń osobowości”.

Podczas zajęć Psycholodzy Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami w omówieniu wybranych przypadków diagnostycznych w zakresie badań psychologicznych kierowców kierujących pojazdami pod kątem diagnozy zaburzeń osobowości.

Szkolenie odbędzie się w godz. 9:30 – 14:00 (sala konferencyjna MOMP). Koszt szkolenia to kwota 340 zł brutto. Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail szkolenia@momp.malopolska.pl lub telefonicznie 12/4242011 wraz z danymi potrzebnymi do wystawienia faktury. Prosimy o wypełnienia oświadczenia na potrzeby zwolnienia z podatku VAT (pobierz). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia. Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają certyfikat.

Osoby, które jeszcze nie dostarczyły zgody marketingowej prosimy o wypełnienie załączonego dokumentu (pobierz) i odesłanie w formie skanu na wyżej podany adres e-mailowy. Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych oraz przesyłania zaproszeń na szkolenia i programy promocji zdrowia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wpłaty przyjmujemy na konto: Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Zygmunta Augusta 1, 31-504 Kraków nr konta: 42 1240 4432 1111 0010 3060 3393.

Dostępność