Skip to content
ZAJĘCIA WARSZTATOWE dla psychologów

 

 

22 września 2021 r. serdecznie zapraszamy na ZAJĘCIA WARSZTATOWE dla psychologów, dotyczące badań psychologicznych kierowcy zatrzymanego za jazdę pod wpływem alkoholu – studium przypadku.

Podczas zajęć Psycholodzy Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami w omówieniu wybranych przypadków diagnostycznych w zakresie badań psychologicznych kierowców kierujących pojazdami pod kątem uzależnienia od alkoholu,
z uwzględnieniem metod możliwych do wykorzystania w badaniu.

Szkolenie odbędzie się w godz. 9:30 – 14:00 (sala konferencyjna MOMP). Koszt szkolenia to kwota 300 zł brutto.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mailowy szkolenia@momp.malopolska.pl lub telefonicznie 12/4242011. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia. Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają certyfikat.

Osoby, które jeszcze nie dostarczyły zgody marketingowej prosimy o wypełnienie załączonego dokumentu (pobierz) i odesłanie w formie skanu na wyżej podany adres e-mailowy. Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych oraz przesyłania zaproszeń na szkolenia i programy promocji zdrowia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dostępność