W związku ze zmianą Art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141  t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 1662), który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015r. powstał Projekt z dnia 26.03.2015r.  Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, którego zapisy wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2015r. Z uwagi na krótki termin wprowadzenia do realizacji ww. przepisów prawa przekazujemy opracowany tekst Art. 229 oraz projektu rozporządzenia wraz z załącznikami.

Projekt ww. rozporządzenia jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12269353

Zmiany w Art. 229 Kodeksu Pracy
Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników…
Zmiany w załącznikach do ww. rozporządzenia