Małopolski Ośrodek Medyycny Pracy zachęca do zapoznania się z projektem „Małopolski Tele-Anioł”, który realizowany jest przez Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących teleopiekę.

Szczegóły dotyczące głosowania dostępne są na stronie: www.malopolska.pl/teleaniol