Skip to content
Konkurs Dat K-3 2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań lekarskich w oparciu o Art.75 ust.1 pkt.7 i 8 z zastrzeżeniem Art.76 ust 2, Art.75 ust 2a, Artr.79 i 79a – Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U 2011 Nr 30 poz. 151 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania  pojazdami i kierowców   z dnia 17 lipca 2014 roku. (Dz.U. 2014 poz. 949), (Dz.U z 2019  poz. 1356  z późn.zm.) przeprowadzanych w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami zakończonych wydaniem orzeczenia wg obowiązujących przepisów dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej,

 1. prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym
  lub
  do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym
  lub
  realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz
 2. kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym
  lub
  do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

Ogłoszenie konkursu DAT.K-3.2019

Plik do pobrania: Ogłoszenie konkursu DAT.K-3.2019

Warunki konkursu DAT.K-3.2019

Plik do pobrania: Warunki konkursu DAT.K-3.2019

Załączniki w wersji WORD do konkursu DAT.K-3.2019

Plik do pobrania: Załączniki w wersji WORD do konkursu DAT.K-3.2019

Informacja z otwarcia ofert konkursu DAT.K-3.2019

Plik do pobrania: Informacja z otwarcia ofert konkursu DAT.K-3.2019

Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia wyników konkursu

Plik do pobrania: Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia wyników konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert DAT.K-3.2019

Plik do pobrania: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert DAT.K-3.2019

WYKAZ JEDNOSTEK WYKONUJĄCYCH BADANIA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, UCZNIÓW TYCH SZKÓŁ ORAZ KANDYDATÓW NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY LUB SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO W OPARCIU O ART.75 UST.1 PKT.7 I 8 USTAWY Z DNIA 05 STYCZNIA 2011 ROKU O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI W 2019 ROKU

Plik do pobrania: Wykaz jednostek 2019

Dostępność