Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.:

„Spirometria – zasady wykonywania i interpretacja wyników”,

które odbędzie się 13.12.2018r o godz. 13:00

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki