Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie on-line pt.:
„COVID -19- czy to choroba zawodowa?”, które odbędzie się 14 grudnia 2020 r. godz. 14.00.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu on-line jest wypełnienie zgody marketingowej (pobierz) i odesłanie jej w formie skanu na adres e-mailowy: szkolenia@momp.malopolska.pl. Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych oraz przesyłania zaproszeń na szkolenia i programy promocji zdrowia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Linki umożliwiające uczestnictwo w szkoleniu online, będą rozsyłane do Państwa na podstawie zamieszczonych w zgodzie marketingowej adresów e-mailowych.
Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki