Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.:

„Stres jako istotny czynnik ryzyka zawodowego w środowisku pracy,” które odbędzie się 26 marca 2020 r. godz. 13.00.

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki