Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza w dniu 02.10.23 r. na szkolenie dla pracowników medycznych pt.

„Zasady orzecznictwa chorób zawodowych. Zasady współpracy lekarza medycyny pracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej”.