Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza w dniu 09.11.23 r. na szkolenie dla pracowników medycznych pt. „Dostosowanie stanowiska pracy do niepełnosprawności na podstawie wybranych przykładów”.