Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza w dniu 22.05.24 r. na płatne szkolenie dla psychologów posiadających uprawnienia do badań na broń – interpretacja przepisów prawa, nieprawidłowości i błędy orzecznicze, metodyka badań, analiza przypadków.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Szkolenia i konferencje dla psychologów.