Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie zaprasza pielęgniarki i lekarzy realizujących zadania służby medycyny pracy na Konferencję pt. „Zasady przeprowadzania badań lekarskich osób kierujących pojazdami”, która odbędzie się 07 października 2022 r. Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: szkolenia@momp.malopolska.pl lub telefonicznie 12/4242011.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia. Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne oraz certyfikat.

Zaproszenie dostępne do pobrania: Zaproszenie

Osoby, które jeszcze nie dostarczyły zgody marketingowej prosimy o wypełnienie załączonego dokumentu (pobierz) i odesłanie w formie skanu na wyżej podany adres e-mailowy. Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych oraz przesyłania zaproszeń na szkolenia i programy promocji zdrowia za pośrednictwem poczty elektronicznej.