Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie zaprasza pielęgniarki i lekarzy realizujących zadania służby medycyny pracy na szkolenie dla pracowników medycznych pt.” Omówienie zasad wydawania orzeczeń o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do pracy”, które odbędzie się 30.09.2022 r. o godz. 13.30 w Sali konferencyjnej MOMP pok. 107 I piętro.

Zaproszenie dostępne do pobrania: ZAPROSZENIE
Bardzo prosimy osoby zainteresowane o wcześniejsze zgłoszenia na adres e-mailowy szkolenia@momp.malopolska.pl lub telefonicznie 12/4242011.

Uczestnicy, którzy jeszcze nie dostarczyły zgody marketingowej prosimy o wypełnienie załączonego dokumentu (pobierz) i odesłanie w formie skanu na wyżej podany adres e-mailowy. Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych oraz przesyłania zaproszeń na szkolenia i programy promocji zdrowia za pośrednictwem poczty elektronicznej.