Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.:

„Narzędzia neuroterapii – zastosowanie w diagnostyce neurologicznej w procesie orzeczniczym w medycynie pracy”, które odbędzie się 18 lutego 2020 r. godz. 12.00

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki