Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.:

„Choroby nowotworowe dróg moczowych o podłożu zawodowym. Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania pracy”, które odbędzie się 19 listopada 2019 r. godz. 13.00.

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki