W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1505) zmieniono zapisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r.   poz. 576 ze zm.) dotyczące art. 15 ust. 3 – 4a i ust. 7 oraz art. 30 ust. 1 a także dodano art. 15a-15l obowiązujące od 30 listopada 2015r.

Ustawa ze zmianami dostępna do pobrania:

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 576 ze zm.) (Opracowanie: Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy)